Ons onderwijsOeboentoe, samen jouw talenten ontdekken.


Oeboentoe is een warme, uitnodigende buurtschool in de Afrikawijk in de Purmerendse wijk Weidevenne. Onze naam is Afrikaans voor Eén-zijn. Diversiteit is daarom voor ons een sleutelwoord: wij verschillen van elkaar én we zijn gelijkwaardig. Met onze eigen talenten vullen we elkaar aan. Waar die van de één ophouden, beginnen de talenten van de ander. Samen werken we aan een gelukkige klas, een gelukkige school en een gelukkige wereld.

Een school met gezond verstand

Op Oeboentoe wordt over zoveel mogelijk zaken genuanceerd nagedacht. We vragen ons af wat de wetenschap zegt, wat de ervaring ons heeft geleerd en wat leerlingen en ouders van ons vragen. Zo zijn het methodisch werken op papier, het hanteren van een eenduidig en activerend instructiemodel (EDI), het aanbieden van een kennisrijk curriculum, de bewuste beperking van digitale schermtijd en een breed onder- en naschools aanbod slechts enkele voorbeelden van 'ons gezond verstand'.

Elke dag leren onze leerlingen op een gestructureerde manier lezen, rekenen, spellen en taal aan de hand van lesmethodes die uitstekend aansluiten op het vervolgonderwijs. Ook verkennen we "de echte wereld" door samen op verschillende manieren interessante thema's te onderzoeken én erop uit te gaan. Hiertoe heeft de school een ruim excursiebudget ingesteld. Na afloop van elk thema laten de leerlingen op diverse manieren zien wat ze hebben geleerd en wat ze kunnen. Zo krijgen leerlingen op Oeboentoe steeds meer zelfvertrouwen en zijn ze klaar om nu én straks volop mee te doen in de samenleving.

Onze visie in de praktijk: de Talentweken

Tijdens onze jaarlijkse Talentweken ontdekken en ontwikkelen onze leerlingen hun eigen talenten in verschillende Talent Labs: Techniek, Koken, Dans & Bewegen, ICT/programmeren, Fotografie, Muziek en Groen.Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Voor elk talent!

Onze kernwaarden

Vertrouwen, door duidelijkheid en eerlijkheid
Verbinden, wij zijn Oeboentoe
Meesterschap, in kwaliteit

Kenmerken
  • Rust, structuur, veilige sfeer en hoge verwachtingen in basisvaardigheden
  • Rijk onderwijsaanbod, ook na schooltijd met gratis culturele en sportieve activiteiten
  • Atelier, sport, cultuur

In onze Jaargids 2023-2024 kunt u precies lezen welke speerpunten Oeboentoe dit schooljaar op de planning heeft. Hierin vindt u ook praktische zaken over ons onderwijs.

 

Ouders aan het woord

"De kinderen werken steeds aan verschillende thema's."

"Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel. Het is fijn dat leerlingen elkaar hierbij helpen."