Ons onderwijsOeboentoe, samen jouw talenten ontdekken.


Oeboentoe is een warme, uitnodigende buurtschool in de Afrikawijk in de Purmerendse wijk Weidevenne. Onze naam is Afrikaans voor Eén-zijn. Diversiteit is daarom voor ons een sleutelwoord: wij verschillen van elkaar én we zijn gelijkwaardig. Met onze eigen talenten vullen we elkaar aan. Waar die van de één ophouden, beginnen de talenten van de ander. Samen werken we aan een gelukkige klas, een gelukkige school en een gelukkige wereld.

Op Oeboentoe ontdekken kinderen wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Dat lukt het beste wanneer ze zelf dingen mogen ontdekken op hun eigen manier. Kinderen zijn geboren onderzoekers en beschikken over wel honderd talenten. Wij stemmen daar op af met een diversiteit aan didactische middelen.
In de ochtend leren ze op een gestructureerde manier lezen, rekenen, spellen en taal aan de hand van lesmethodes en instructies die bewezen effectief zijn. In de middag halen we "de echte wereld" binnen door samen op verschillende manieren interessante thema's te onderzoeken en erop uit te gaan. Dit prikkelt de nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit. Zo komen kinderen al zoekend tot nieuwe vaardigheden, inzichten en kennis. Na afloop van het thema laten zij op diverse manieren zien wat ze hebben geleerd en wat ze kunnen. Zo krijgen onze leerlingen steeds meer zelfvertrouwen en zijn ze klaar om nu én straks volop mee te doen in de samenleving.

In onze Jaargids 2023-2024 kunt u precies lezen welke speerpunten Oeboentoe dit schooljaar op de planning heeft. Hierin vindt u ook praktische zaken over ons onderwijs.

 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."