Ons team

Basisschool Oeboentoe heeft een hecht, enthousiast en stabiel team. Dit team bestaat uit een directeur, enthousiaste leerkrachten, een intern begeleider, een Remedial Teacher, leerkrachtondersteuners, een managementassistent en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muzikale vorming en beeldende vorming. Gezamenlijk staat ons team garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

Schoolleiding
Obs Oeboentoe heeft een Registerdirecteur Onderwijs (RDO) master. De directeur van Oeboentoe is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Onder zijn leiding ontwikkelt het docententeam een meerjarenplan met een stevige profilering voor Oeboentoe. Hiernaast houdt hij nauw contact met de verschillende partners in het schoolgebouw De Kraal, zoals oecumenische basisschool Kawama, sportorganisatie Spurd, Kinderopvang Purmerend en de Bibliotheek Waterland.


Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 
  • Groepsleerkrachten: naast enkele fulltimers hebben de meeste groepen twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas.
  • Vakleerkrachten. De vakdocent gym verzorgt vanaf groep 3 twee keer in de week de gymlessen in de Sporthal De Kraal. De groepen 1-2 gymmen in het inpandige speellokaal. Gespecialiseerde vakleerkrachten van de muziekschool Waterland geven muzieklessen in alle groepen in het kader van het project Samen Muziek Maken. Cultuurhuis Wherelant verzorgt voor Oeboentoe het programma Kunstenaar in school, gericht op disciplines als beeldende kunst. Daarbij ligt de focus op het leren omgaan met materiaal en techniek, creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken, onderzoeken en het ontdekken van het eigen talent.
  • Leraarondersteuners: ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijs.
  • Conciërge: ons multifunctioneel gebouw wordt zorgvuldig beheerd door een conciërge die 32 uur per week (5 dagen) aanwezig is.

Lerende organisatie
De directie van Oeboentoe heeft de deskundigheid van het personeel hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt is dat een organisatie zich alleen maar kan verbeteren als mensen zichzelf ontwikkelen. Binnen onze school worden onze organisatiedoelen en de individuele ontwikkeldoelen van medewerkers op elkaar afgestemd.

Professionele leerteams op Oeboentoe
In verschillende samenstellingen houden de leerkrachten van Oeboentoe zich op tweewekelijkse bijeenkomsten en tijdens studiedagen bezig met het verbeteren van hun onderwijs. Volgens het internationaal beproefde concept Lesson Study werken ze samen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen. Ze maken gebruik van elkaars expertise en wisselen ervaringen uit. Hiermee bouwen we verder aan onze professionele cultuur van de lerende organisatie.

Stagiaires
Oeboentoe vindt het belangrijk om stagiaires van de PABO, de ROC's uit de omgeving en de Praktijkschool de gelegenheid te geven om stage te lopen bij ons op school en ervaring op te doen. Hiertoe hebben wij als officiële opleidingsschool een nauwe samenwerking met Opleiden in school (OPLIS), dat vanuit het OPSPOOR-bestuur is ingericht. Op onze school zijn verschillende leerkrachten als OPLIS-mentor gekwalificeerd.
 

Leerlingen aan het woord

"Je krijgt veel aandacht en wordt geholpen als je hulp nodig hebt."

"De juf is alleen streng als het echt nodig is en dat vind ik goed."