Leerlingbetrokkenheid

De stem van de leerling telt mee.
In de kindgesprekken die wij regelmatig met elk individueel kind houden, luisteren we goed naar kinderen. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben in hun eigen leerproces. Zo krijgt de leerkracht zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Het gesprek is daarmee een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkelingsproces.

Meedenken in de leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas en die meedenken over wat er in de school gebeurt. Deze leerlingen vragen in de eigen klas welke ideeën er zijn. Deze zaken bespreken ze in vergaderingen met de directeur/locatie-leider. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden en kunnen we goed inspelen op hun ideeën.

Ouders aan het woord

"De kinderen werken steeds aan verschillende thema's."

"Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel. Het is fijn dat leerlingen elkaar hierbij helpen."