Waarom kiezen voor Oeboentoe

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school. U bent van harte welkom om met ons kennis te maken en in de school een kijkje te komen nemen hoe wij werken, leren en spelen. In dit kennismakingsgesprek bespreken we wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar kenmerken van obs Oeboentoe op een rijtje gezet:

Kleinschalige school
Met circa 210 leerlingen kennen alle leerlingen en leerkrachten elkaar en hebben we persoonlijke aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen ervaren het klimaat in de klassen als plezierig en veilig. Daarom voelen de kinderen zich welkom en gaan ze met plezier naar school. 
Ouders zijn tevreden over de betrokkenheid van de leerkrachten, die goed en makkelijk benaderbaar zijn. Samen vormen de leerkrachten een hecht team, dat altijd klaar staat voor leerlingen, ouders en collega's.

We halen de echte wereld naar binnen
Ons uitgangspunt is dat elk kind veel talenten heeft. Daarom stimuleren we dat onze leerlingen hun eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. In heterogene groepen leren kinderen van elkaar en van leerkrachten, in een inspirerende en uitdagende omgeving. 's Ochtends krijgen de kinderen voor de vakken taal, lezen en rekenen instructies aan de hand van gerenommeerde lesmethoden. In de middag besteden we aandacht aan de wereld om ons heen en komen vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit, expressie en sociale redzaamheid thematisch aan de orde. We sluiten daarbij aan bij de belevingswereld van de leerlingen en er worden creatieve en technische verwerkingsopdrachten gebruikt. Elk thema wordt afgesloten met een activiteit rondom het thema, waarvoor ook de ouders worden uitgenodigd. Het is mooi om te zien dat kinderen een thema niet alleen op school maar ook na schooltijd verder oppakken. Zo wordt hun ontwikkeling breed gestimuleerd.

Veiligheid binnen je eigen groep
We zijn gehuisvest in modern multifunctioneel gebouw samen met de peuteropvang, buitenschoolse opvang, Spurd en een servicepunt van de bibliotheek.
De leerlingen zijn geclusterd in heterogene groepen: kinderen van ongelijk ontwikkelingsniveau en ongelijke leeftijd zijn samengebracht in één groep. Dit stimuleert onder andere de samenwerking met verschillende leeftijden, het vergroten van de sociale redzaamheid en rekening leren houden met elkaars verschillen. Elk cluster heeft een eigen ingang en een eigen groepsruimte. Dit zorgt in ons grote gebouw voor een intieme en veilige sfeer waarbinnen kinderen samen onderzoeken en leren.

Doorgaande lijn van 2-12 jaar
We werken samen met de inpandige peuteropvang Watoto en stemmen ons aanbod op elkaar af. Kinderen die de peuteropvang bezoeken zijn zo al vanaf heel jonge leeftijd gewend aan de gang van zaken op school en kunnen gemakkelijke overstappen naar groep 1.
Buitenschoolse opvang Anansi is ook in ons gebouw gehuisvest waardoor u zich als (werkende) ouder geen zorgen hoeft te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd.

Wilt u meer weten over onze school? Lees dan de schoolgids.

Ouders aan het woord

"De kinderen werken steeds aan verschillende thema's."

"Spelenderwijs leren de kinderen zo heel veel. Het is fijn dat leerlingen elkaar hierbij helpen."