Onze schooltijden

 
maandag 08.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-14.00 uur
donderdag 08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-14.00 uur
Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 10 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Op Oeboentoe krijgen alle leerlingen een Dopperfles om water uit te drinken. Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Wij vragen u daarom een gezonde lunch en groenten/fruit voor in de kleine pauzes mee te geven.
 
Vakantierooster 2020-2021
 
herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie Vrij 18 december t/m 1 januari 2021
voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Paasvakantie 2 april 2021 t/m 5 april 2021
meivakantie 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart + vrijdag 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie 24 mei 2021
zomervakantie Vrij 9 juli 2021 t/m 20 augustus 2021
Studiedagen 2020-2021
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
 
Woensdag 30 september 2020 Leerlingen vrij
Vrijdag 9 oktober 2020 Leerlingen vrij
Maandag 8 februari 2021 Leerlingen vrij
Donderdag  1 april 2021 (voor Pasen) Leerlingen vrij
Maandag 21  juni 2021 Leerlingen vrij
Thema's en kijkavonden
Dit jaar zullen we geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en burgerschap aanbieden in vijf thema's. Ook doen we 30 september t/m 11 oktober 2020 mee met de Kinderboekenweek waarin onder het motto En Toen! in boeken de geschiedenis tot leven komt. Over start en afsluiting van een thema wordt u altijd geïnformeerd. U kunt dit jaar twee avonden komen kijken naar de resultaten van de thema's op:
  • Woensdag 7 oktober 2020, 19.00-20.00 uur
  • Woensdag 14 april 2021, 19.00-200 uur


 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."