Onze schooltijden

 
maandag 08.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-14.00 uur
donderdag 08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-14.00 uur
Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 10 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Op Oeboentoe krijgen alle leerlingen een Dopperfles om water uit te drinken. Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Wij vragen u daarom een gezonde lunch en groenten/fruit voor in de kleine pauzes mee te geven.
 
Vakantierooster 2022-2023
 
herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie Vrij 23 december 2022 t/m 6 januari 2023
voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasvakantie 7 april t/m 10 april 2023
meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + vrijdag 18 mei t/m 19 mei 2023
Pinkstervakantie 29 mei 2023
zomervakantie Vrij 21 juli t/m 1 september 2023
Studiedagen 2022-2023
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
 
Dinsdag 20 september 2022 Leerlingen vrij
Vrijdag 7 oktober 2022 Leerlingen vrij
Woensdag 23 november 2022 Leerlingen vrij
Maandag 13 maart 2023 Leerlingen vrij
Donderdag 22 juni 2023 Leerlingen vrij
Thema's en kijkavonden
Dit jaar zullen we geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en burgerschap weer aanbieden in vijf thema's.
Ook doen we 5 oktober 2022 t/m 16 oktober 2022 mee met de Kinderboekenweek met als
motto Gi-Ga-groen!
Over start en afsluiting van een thema wordt u altijd geïnformeerd.


U kunt dit jaar twee avonden komen kijken naar de resultaten van de thema's op:
  • Donderdag 13 oktober 2022, 19.00-20.00 uur
  • Woensdag 5 april 2023, 12.00-14.00 uur (afsluiting van de Talentweken)


 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."