Onze schooltijden

 
maandag 08.30-14.00 uur
dinsdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-14.00 uur
donderdag 08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-14.00 uur
Tien minuten voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 10 minuten vóór aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas. Op Oeboentoe krijgen alle leerlingen een Dopperfles om water uit te drinken. Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Wij vragen u daarom een gezonde lunch en groenten/fruit voor in de kleine pauzes mee te geven.
 
 Vakantierooster 2023-2024
herfstvakantie 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag / Paasvakantie 29 maart 2024 / 1 april 2024
meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Hemelvaart + vrijdag 9 mei 2024
Pinkstervakantie 20 mei 2024
zomervakantie 22 juli 2024 t/m 30 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024
Woensdag 18 oktober 2023 Leerlingen vrij
Woensdag 6 december 2023 Leerlingen vrij
Vrijdag 16 februari 2024 Leerlingen vrij
Maandag 26 februari 2024 Leerlingen vrij
Vrijdag 15 maart 2024 Leerlingen vrij
Donderdag 27 juni 2024 Leerlingen vrij
Vrijdag 28 juni 2024 Leerlingen vrij

Leerlingen 's middags vrij 2023-2024
Vrijdag 22 december 2023 8.30 - 12.00 uur school
Vrijdag 19 juli 2024 8.30 - 12.00 uur school

Thema's en kijkavonden 2023-2024
Dit jaar zullen we geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, digitale geletterdheid en burgerschap weer aanbieden in vijf thema's. Ook doen we 4 oktober 2023 t/m 15 oktober 2023 mee met de Kinderboekenweek met als motto Bij mij thuis.
Over start en afsluiting van een thema wordt u tijdig geïnformeerd.
U kunt dit jaar twee momenten komen kijken naar de resultaten van de thema's op:
  • Donderdag 19 oktober 2023 18.30 - 19.30 uur
  • Woensdag 3 april 2024 afsluiting Talentweken 12.00 - 14.00 uur
  

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."