Onze speerpunten

Professionalisering                                             
In het komend schooljaar 2022-2023 zullen wij onze aandacht richten op het neerzetten van een stevige kwaliteitscultuur, waarin we als team met een doorgaande lijn in effectieve instructies (EDI) de basisvaardigheden van onze leerlingen optimaal willen ontwikkelen. We maken daarbij kwaliteitskaarten waarmee belangrijke werkprocessen op school worden geborgd. Uit de subsidies van het Nationaal Programma Onderwijs (ter bestrijding van de Corona-onderwijsachterstanden) hebben wij met extra personele inzet een systeem van klassenconsultaties op poten gezet: Leerkrachten bereiden samen lessen voor, observeren bij elkaar en werken zo aan verbetering van de leskwaliteit. Basiskwaliteit in de kernvakken zal daarbij voorop staan: Goed schrijfonderwijs, rekenen en taal (werken op papier met Getal & Ruimte Jr. en Nieuw Nederlands Jr.), effectieve directe instructies in doorgaande lijn, muziekonderwijs met de methode 1-2-3 Zing! en de wereldoriënterende methode Naut Meander Brandaan als onderdeel van onze thema's. In de onderbouw staat het observeren en registreren in KIJK! centraal. 
Verder maken we gebruik van de expertise van vakdocenten van de Purmerendse sportorganisatie  SPURD, de muziekschool Waterland, de Bibliotheek Waterland en cultuurhuis Wherelant. 
 
Anders organiseren: Leerplein                                    
Behalve dat wij op Oeboentoe inzetten op effectieve, klassikale instructies, streven we naar diversiteit in leren: soms zelfstandig, dan weer samen. In 2021-2022 hebben wij verschillende ruimtes, waar leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in kleine groepjes kunnen werken onder begeleiding van onze lerarenondersteuner of leerkrachten, die hiervoor vrijgeroosterd zijn vanuit de extra gelden van het Ministerie van Onderwijs.
 
Opleidingsschool                                                
Oeboentoe is een opleidingsschool (OidS). Op dit moment zijn twee teamleden gecertificeerd OPLIS-mentor. Eén leerkracht zal de mentorentraining gaan volgen. Ons uitgangspunt is dat wij een bijdrage willen leveren aan het klaarstomen van nieuwe collega's en dat wij willen profiteren van de frisse ideeën van deze toekomstige leraren.
Bovendien vinden wij het een goede zaak als stagiaires op Oeboentoe met hun bijdrage een extra impuls geven aan de begeleiding, die wij onze leerlingen bieden.
 
Profilering - Talentweken!                                                                   
Oeboentoe heeft als slogan 'Voor elk talent!'. Deze slogan krijgt ook het komend schooljaar extra vorm in drie talentweken. Gedurende deze weken kunnen de kinderen in workshops naar keuze hun talent ontdekken en ontwikkelen. Onder begeleiding van (vak-) leerkrachten en ouders zullen wij in de workshops Techniek, Koken, Dans & Bewegen, Muziek en Groen toewerken naar de spectaculaire afsluiting op woensdag 3 april 2024.
 
Gebouw, partners en omgeving          
Wij delen ons hoofdgebouw De Kraal met meerdere partners, die zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen. In De Kraal zijn meerdere partners gehuisvest: Oeboentoe, peuteropvang Watoto, oecumenische basisschool Kawama, buitenschoolse opvang Anansi, het praktijklokaal, een servicepunt van Bibliotheek Waterland en een sportzaal.
 
In het schooljaar 2020-2021 is ons schoolplein vernieuwd. Op het kleuterplein is vooral met natuurlijke en duurzame materialen gewerkt, waarbij verschillende parcoursen het mogelijk maken voor de kinderen om gelijktijdig samen te ontdekken en te bewegen. Ook op het grote plein zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst.
 
In het het schooljaar 2021-2022 hebben we de school ingericht met nieuw meubilair. Behalve aan functionaliteit is hierbij ook aandacht geschonken aan speelse elementen, ruimte voor kinderen die graag bewegen en aan de nieuwe manieren van werken in ons onderwijs, bijvoorbeeld op het leerplein. We gaan voor een frisse, eigentijdse en stoere uitstraling.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten zetten zich echt in om uit onze dochter te halen wat erin zit."

"De hulp en begeleiding die ze krijgt, zijn goed voor haar werk, haar resultaten en haar zelfvertrouwen."