Toelatingsbeleid

Wanneer mag mijn kind naar school?
Uw kind is in principe de dag nadat hij/zij vier jaar is geworden welkom op school. Er wordt wel verwacht dat uw kleuter zindelijk is en zelfstandig naar het toilet gaat. Is uw kind nog niet zindelijk, dan kan hij/zij nog niet naar school.

Ongeveer een maand voor uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismaking tussen de school, de leerkracht, de toekomstige groep en uw kind. Deze kennismaking vindt plaats op een ochtend of middag, waarin u samen met uw kind op bezoek komt in de groep waar hij/zij geplaatst wordt. Het bezoek vindt zo kort mogelijk voor de vierde verjaardag van uw kind plaats. U kunt zelf beslissen of u bij dit bezoek aanwezig blijft of uw kind alleen brengt en weer ophaalt. Wat ons betreft bent u van harte welkom!
 
Hoe verloopt de gewenningsperiode? 
Alle nieuwe indrukken en gewoontes maken diepe indruk op de kinderen. Als gewenningsperiode hanteren wij daarom dat de kinderen de eerste week alleen tot de lunch (12:00 uur) naar school komen. De weken daarna wordt in overleg met de leerkracht en ouders bekeken hoe de daaropvolgende weken gaan verlopen.
Ongeveer 6 weken na de start van uw kind in de kleutergroep zal de leerkracht u uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek.  
 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben veel mogelijkheden tot zelfontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng."

"Er hangt een heel fijne sfeer en collega's staan altijd voor elkaar klaar."