Nieuwe schooljaar van start: Oeboentoe in de groei!

26-09-2022
Het schooljaar 2022-2023 is van start! Obs Oeboentoe maakt zich op voor een jaar vol mooie activiteiten voor de leerlingen. Onze Talentweken gaan dit jaar plaatsvinden van 6 maart tot en met 4 april 2023. Gedurende deze weken worden onze leerlingen getrakteerd op fantastische, spannende en leerzame workshops door onze enthousiaste experts. Kinderen kiezen uit o.a. koken, techniek, freerunning, judo, dans, de blazersklas, de slagwerkgroep, ICT en fotografie. Bent u als nieuwe ouder enthousiast? Neem snel een kijkje bij ons en meld uw kind aan, want we groeien in rap tempo! Dit schooljaar zijn we met een derde kleutergroep gestart om de groepen klein te houden.

Komend schooljaar geeft ons team een vervolg aan het scholingstraject Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met instructietechnieken. Het is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en dus betere leerprestaties bij alle leerlingen. Afgelopen schooljaar zijn we als team gestart met een intensief scholingstraject. Dit traject zetten we komend schooljaar voort. Hierbij worden we weer begeleid door een expert van Expertis Onderwijsadviseurs. Het traject bestaat uit diverse scholingsbijeenkomsten op studiedagen en uit observatiemomenten in de groepen. Naast de begeleiding door Expertis zullen er ook momenten zijn waarop de groepsleerkrachten bij elkaar op klassenconsultatie gaan. Leren van en met elkaar staat hoog in het vaandel.
EDI is ook een belangrijk uitgangspunt in de rekenmethode Getal en Ruimte Junior, de nieuwe rekenmethode waar we afgelopen schooljaar mee van start zijn gegaan. Komend schooljaar starten we voor taal en spelling met Nieuw Nederlands Junior.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten zetten zich echt in om uit onze dochter te halen wat erin zit."

"De hulp en begeleiding die ze krijgt, zijn goed voor haar werk, haar resultaten en haar zelfvertrouwen."